Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat
Partnerzy

Polecamy

Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko

Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko
 

Joanna Apanasewicz, Ewa Barszczowska, Izabela Breguła, Katarzyna Gorzędowska, Barbara Halska, Natalia Jaksik, Krzysztof Jaworski, Zbigniew Jóźwiak, Adam Jurkiewicz, Marek Krupa, Sylwia Linek, Jolanta Okuniewska, Marcin Paks, Marlena Plebańska, Mariusz Rosiak, Marcin Springer, Monika Walkowiak

Twoja cena: 10,00 zł / 198,00 zł

Zamów

Dorota Czech-Czerniak

Nauczycielka matematyki i informatyki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii oraz poszukiwaczka skutecznych metod pracy z uczniami. Realizatorka licznych projektów i programów (m.in.Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, E-Akademia Przyszłości, Intel make Tomorrow Poland). Trenerka programów Mistrzowie Kodowania i #SuperKoderzy. Członkini grupy SuperBelfrzy.

Milena Górecka

Absolwentka Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiów Podstawy Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej. Koordynator w Zespole Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych w Departamencie Polityki Konsumenckiej. Doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego zdobywała w spółkach telekomunikacyjnych oraz organie regulacyjnym. Od 6 lat związana z Departamentem Polityki Konsumenckiej UKE, gdzie kreowała standardy obsługi klienta, kierowała procesem interwencyjnym i wdrażała pozasądowe rozwiązywanie sporów na rynku telekomunikacyjnym. Obecnie kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację strategii Prezesa UKE w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych konsumentów.

Kamila Hernik

Socjolożka, badaczka, doktorantka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym prowadziła badania dotyczące m.in. kapitału społecznego szkoły (relacje szkół z rodzicami i społecznością lokalną), przywództwa edukacyjnego,  a także koordynowała międzynarodowe badania nauczania i uczenia się TALIS 2013 w Polsce (OECD). Autorka publikacji naukowych, popularyzatorskich, w tym poradnika pt: „Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną”. Obecnie w IBE zajmuje się wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Aleksandra Klupś

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja kliniczna), Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zdała egzamin „101” w zakresie Analizy Transakcyjnej oraz uczestniczyła w szkoleniach zaawansowanych z tego zakresu. Jest trakcie procesu certyfikacji w zakresie Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Od ponad 8 lat prowadzi szkolenia, posiada duże doświadczenie w pracy z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą. Jej doświadczenie obejmuje ponad 6500 godzin szkoleniowych, głównie z zakresu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, profilaktyki agresji, przemocy i cyberprzemocy w szkole, współpracy z rodzicami, mediacji rówieśniczych i szkolnych, doradztwa zawodowego, dialogu motywującego, asertywności, kreowania wizerunku, współpracy w grupie i innych. 

Agnieszka Elżbieta Kuca

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów oraz Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, rekomendowanej przez PTP. Jest trakcie procesu certyfikacji w zakresie Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy warsztatowej oraz indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyła w szeregu warsztatów i szkoleń, stale podnosi swoje kwalifikacje. Od ponad 8 lat prowadzi warsztaty m.in. dla nauczycieli i uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Łącznie przeprowadziła ponad 6500 godzin warsztatów m.in z zakresu Analizy Transakcyjnej, kompetencji wychowawczych, profilaktyki przemocy, agresji, cyberprzemocy, doradztwa zawodowego, asertywności, efektywnej komunikacji i współpracy z rodzicami, utrzymania bezpieczeństwa w szkole czy też metod aktywizujących.

Karolina Malinowska

Psycholog, badacz, trener umiejętności psychospołecznych. Od 2012 roku  jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest autorką publikacji dotyczących systemu edukacji, w tym szczególności na temat nauczycieli i ich kompleksowej charakterystyki obejmującej, zarówno kwestie demograficzne, socjoekonomiczne, jak i psychospołeczne, w tym postawy, przekonania i styl życia. W Zespole Badań Nauczycieli IBE kierowała badaniem uwarunkowań efektywności komunikacji nauczycieli i rodziców uczniów. Jest współautorką poradnika „Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną”. Obecnie pracuje w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych wdrażającym Zintegrowany System Kwalifikacji.

Anna Michniuk

Pedagog, psycholog. Członkini Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do niedawna nauczyciel języka angielskiego w klasach 0-3 SP w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu. Obecnie adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Współpracuje również z Zakładem Technologii Kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2014 współpracowała z mediami. Najpierw pracowała w Radiu Eska, później w Telewizji Polskiej. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących edukacyjnych kontekstów nowych mediów. Ekspert w Sieci Edukacji Cyfrowej "Komet@".

Tomasz Mikołajczyk

Nauczyciel informatyki, bloger IT (www.paninformatyk.com.pl [1]), zwolennik korzystania z nowych technologii w edukacji. Autor i współautor scenariuszy. Publicysta (m.in. TIK w edukacji, Komputer Świat, Dyrektor szkoły), Mentor w programie "Cyfrowobezpieczni.pl", koordynator programu Cybernauci. Członek społeczności Superbelfrzy RP. Posiadacz tytułu Certified Microsoft Innovative Educator. Poza szkołą – audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji, szkoleniowiec IT oraz QA Manager.
 

Małgorzata Rabenda

Z wykształcenia matematyk i informatyk, absolwentka przywództwa edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku, konsultant merytoryczny w Fundacji Katalyst Education, trener edukacyjny. Współpracowała między innymi przy takich projektach jak Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci, Szkoła kompetencji. Współtworzy portal pistacja.tv. Autorka i realizatorka programów szkoleniowych w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nuczycieli Percepti Edukacja z zakresu wdrażania nowych technologii i programowania. Polski ekspert brytyjskiego programu edukacyjnego Apps For Good, Ambasador Edukacji Kulczyk Foundation. Należy do grupy SUPERBELFRZY RP. W czasie wolnym - podróżniczka z misją.

Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor prawa, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o., redaktor naczelna "ABI Expert", adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ, samorządowiec. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu isp i prawie samorządowym. Wykładowczyni na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, w Polskiej Akademii Nauk i w Akademii Leona Koźmińskiego. W ponad 300 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział przeszło 10 000 osób. Autorka i redaktor komentarza do RODO oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego . Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych w oświacie, szkoli rady pedagogiczne, wspiera oświatowych inspektorów ochrony danych.

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (Gimnazjum przed reformą systemu edukacji). Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert. Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN.

Karolina Szulc

Redaktor naczelna czasopisma "TIK w Edukacji". Nauczycielka Informatyki oraz Technologii Informacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół (Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego) w Brzegu Dolnym. Prowadzi ze swoimi uczniami koła rozwijające: tworzenie stron www oraz programowanie, przygotowuje także licealistów do matury z informatyki.  Poza szkołą programuje w językach C++, Visual Basic oraz zajmuje się tworzeniem i administrowaniem stron internetowych. Pasjonatka i propagatorka nowych technologii w dydaktyce. Wykładowca i organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli z zakresu technik informatycznych. Należy do grupy "SUPERBELFRZY RP".

Kamil Śliwowski

Trener i animator edukacji medialnej, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w konteście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na codzień współpracuje z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska. Autor gry edukacyjnej o prywatności w sieci "Trzęsienie danych", bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na www.otwartezasoby.pl

Jakub Tomaszewski

Skoncentrowany na branży edukacyjno-technologicznej. Rozmawia o innowacjach. Rozpoznaje trendy. Kreuje nowe rozwiązania. Kontaktuje się. Wychowuje małe przedsięwzięcia by wydobyć ich naturalny potencjał. Trenuje cierpliwość podczas komercjalizacji. Buduje tratwy oraz statki. Wciąż wierzy w Mistrzostwo Świata Tomasza Adamka.

Tomasz Zaremba

Audytor jsfp., Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Sądzie Rejonowym (3 lata), w Szkołach (2 lata), koordynator ds. kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego (4 lata) oraz w samorządowych jednostkach budżetowych (4 lata), pełnił funkcje naczelnik urzędu skarbowego, pełnił funkcje głównego księgowego w jednostce administracji rządowej oraz w samorządowej jednostce budżetowej, trener rachunkowości i finansów, audytor finansów publicznych. 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego w 4 różnych jednostkach finansów publicznych, certyfikowany audytor finansów publicznych w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, specjalista w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości finansowej. 7-letnie doświadczenie trenerskie w zakresie rachunkowości i finansów.

Krzysztof Żmuda

Dyrektor Handlowy w firmie Projekcja Sp. z o.o. Od 10 lat dostarcza rozwiązania audiowizualne do szkół oraz firm. Przez te wszystkie lata dostarczył do wielu placówek edukacyjnych w Polsce rozwiązania interaktywne. W firmie Projekcja Sp. z o.o., zajmuje się również szkoleniami dla nauczycieli, podczas których przekazuje wiedzę na temat wykorzystania nowych rozwiązań multimedialnych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.